DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Wstęp

Przedszkole Publiczne nr 3 w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępności swojej strony pp3bip.bipbrzeg.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony

www.pp3bip.bipbrzeg.pl

 

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.01.2022r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 - Brak dostosowań dla osób z niedosłuchem.

 

INFORMACJA NA STRONIE PODMIOTOWEJ BIP

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

-Możliwość powiększania tekstu na stronie

-Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą myszki jak i klawiatury

-Wszystkie pola formularzy i przyciski są właściwie opisane

-Teksty zamieszczane w serwisie są napisane w prosty sposób, tak aby dostęp do nich miały osoby mniej wykształcone lub osoby z upośledzeniem intelektualnym

- Wszystkie odnośniki są unikalne i zrozumiałe.

- Możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Urszulą Siwek, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 404 57 20.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Jeśli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Przedszkole Publiczne nr 3 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny  niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

w przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 

Dostępność architektoniczna Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu

Do budynku prowadzą 3 wejścia.

 Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Zielonej 23, przy którymzainstalowany jest dzwonek po lewej stronie. Główne drzwi wejściowe są widoczne na tle fasady. Aby wejść do budynku należy pokonać 1 stopień.

Następnie drzwiami zewnętrznymi, częściowo przeszklonymi, otwieranymi ręcznie na zewnątrz, należy wejść do przedsionka, pokonać 5 stopni przy których po prawej stronie znajduje się poręcz rurowa . Następnie kolejnymi drzwiami otwieranymi ręcznie na zewnątrz można wejść na hol parteru.

Do budynku przedszkola można również dostać się drugim wejściem od podwórka, gdzie należy pokonać 4 stopnie.

Trzecie wejście od strony kuchni jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników i dostawców.

Korytarz oraz klatki schodowe w przedszkolu są wąskie.

Do pomieszczeń na pierwszym i drugim piętrze dostać się można wyłącznie schodami, które stanowią barierę architektoniczną dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze. Drzwi do pomieszczeń biurowych nie posiadają oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nie zamontowano dźwiękowych systemów naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące.

Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Jednocześnie został umożliwiony dostęp alternatywny, w szczególności zapewnienia wsparcia innej osoby po zasygnalizowaniu telefonicznie przez osobę ze szczególnymi potrzebami (pod nr tel.77 404 57 20 lub 77 4045721).

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-11Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 maj 2022 21:30 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 maj 2022 11:56 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2023 22:57 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2023 22:58 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2023 23:03 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2023 23:06 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2023 23:13 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2023 23:15 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2023 23:21 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 styczeń 2023 23:25 Super User