Przedszkole Publiczne nr 3 w Brzegu jest placówką publiczną.

Organem prowadzącym jest Gmina Brzeg.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.

Działalność Przedszkola Publicznego nr 3 regulują następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) i rozporządzeń do tej ustawy.

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.910, 1378 ze zm.) i rozporządzeń do tej ustawy.

  3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.).

  4. Statut Przedszkola Publicznego nr 3.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 28 maj 2022 09:54 Super User