Protokoły z kontroli złożone zostały u Dyrektora placówki.

Przedszkole prowadzi kontrole wewnętrzne

W roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu miały miejsce kontrole:

  1. Kontrola w zakresie: Ocena stanu sanitarnego przedszkola z wyłączeniem bloku żywieniowego - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu.

  2. Kontrola w zakresie: Wizytacja i monitoring programu „ Czyste powietrze wokół nas ”- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu.

  3. Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej za okres IV kwartał 2016 i 2017r- Główny specjalista ds. kontroli i nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Brzeg

  4. Kontrola w zakresie: Ocena stanu sanitarnego przedszkola - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu.

  5. Kontrola w zakresie: Ocena stanu sanitarnego przedszkola -blok żywieniowy - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu

  6. Kontrola doraźna w zakresie: zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w placówce

  7. Kontrola w zakresie: usunięcia uchybień Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu

  8. Kontrola sprawdzająca- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu miały miejsce kontrole:

  1. Kontrola w zakresie: Ocena stanu sanitarnego przedszkola - Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Brzegu.

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu miały miejsce kontrole: Kontrole zewnętrzne nie odbyły się

W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu miały miejsce kontrole:

  1. Kontrola w zakresie: przestrzegania przepisów przeciwpożarowych postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 maj 2022 21:11 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 maj 2022 11:46 Super User