Plan finansowy przedszkola obejmuje następujące wydatki:

 • wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi,

 • świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Zdrowotnych,

 • bieżące opłaty za media,

 • bieżące konserwacje i obowiązkowe przeglądy,

 • zakup wyposażenia przedszkola,

 • wydatki inwestycyjne,

 • zakup pomocy naukowych, zabawek, książek itp.;

 • zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych,

 • opłaty za internet i licencje programów komputerowych,

 • zakup materiałów biurowych, druków itp.,

 • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

 • szkolenia pracowników administracji i obsługi,

 • zakup usług pozostałych jak usługi transportowe, pralnicze itp.

Rok budżetowy

Kwota według planu budżetowego

2020

1496620,00 zł

2021

1718775,00 zł

2022

1598850,00 zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 maj 2022 11:22 Super User