Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,

dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez przedszkole:

Edukacja:

 1. zapisy do przedszkola,

 2. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

 3. wydawanie informacji o gotowości szkolnej,

 4. prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

Sprawy administracyjne:

 1. wydawanie zaświadczeń,

 2. wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat.

Sprawy kadrowe:

 1. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Sprawozdawczość:

raporty, sprawozdania.

Archiwum:

akta osobowe pracowników, dzienniki zajęć przedszkola, protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami, zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola, dokumentacja Rady Rodziców,dokumentacja finansowa przedszkola.

Finanse przedszkola:

sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, wydawanie zaświadczeń, opinii, sprawy organizacyjne,

 2. Wnioski, skargi: dyrektor przedszkola,

 3. Wydawanie decyzji: dyrektor przedszkola,

 4. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup,

 5. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup, specjaliści.

Sposób załatwiania spraw:

sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,

sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Skargi i wnioski:

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu przyjmuje skargi i wnioski w środy w godz. od 13.30 do 15.30, po uprzednim ustaleniu przez sekretariat tel.774045720/21, terminu i godziny spotkania. Podania, zapytania, skargi, można składać w sekretariacie przedszkola w godzinach od 8.00-15.00

Procedurę przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w PP3 do pobrania w załączniku

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w PP3 docx 15.88 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 maj 2022 21:37 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 maj 2022 11:41 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 maj 2022 11:43 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 maj 2022 11:44 Super User