Rejestr zarządzeń Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu wydanych w 2020 roku

 

 

 

Lp.

Numer zarządzenia

Data zarządzenia

W sprawie

 

  1.  

1/2020

02.01.2020r

Zarządzenie nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego PP3 na rok 2020

 

  1.  

2/2020

 

 

 

 

 

09.01.2020r

Zarządzenie nr2 w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Brzegu

 

 

  1.  

2a/2020

23.02.2020r

Zarządzenie nr 2a w sprawie: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

  1.  

3/2020

13.03.2020r

Zarządzenie nr 3 w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania PP3w Brzegu w zawiązku z wystąpieniem ryzyka zakażenia koronawirusem

 

  1.  

4/2020

 

 

 

25.03.2020r

Zarządzenie nr 4 w sprawie organizacji pracy przedszkola w związku ze stanem epidemicznym

 

  1.  

5/2020

05.05.2020r

Zarządzenie nr 5 w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć PP3w Brzegu w zawiązku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

 

  1.  

6/2020

07.05.2020r

 

 

Zarządzenie nr 6 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu

 

6a.

6a/2020

15.05.2020r

 

Zarządzenie nr 6a w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

 

7

 

 

 

7/2020

29.05.2020r

Zarządzenie nr 7 w sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych w PP3 w Brzegu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

 

8

 

 

8/2020

30.06.2020r

Zarządzenie nr 8 w sprawie w powołania komisji likwidacyjnej

 

9

9/2020

28.08.2020 r

Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia ”Procedury postepowania prewencyjnego w celu ograniczenia zagrożenia wirusem SARS-Co-2 wśród pracowników oraz rodziców /prawnych opiekunów i dzieci w PP3

 

10

 

 

10/2020

28.08.2020r

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania zespołów nauczycielskich w pp3 na rok szkolny 2020/2021

 

11

 

 

11/2020

10.09.2020r

Zarządzenie nr 11 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Brzegu

 

 

12

 

 

 

 

12/2020

 

 

 

 

10.09.2020r

 

 

 

 

Zarządzenie nr 12 w sprawie zatwierdzenia Planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/21

 

 

13.

 

 

 

13/2020

 

28.12.2020r

Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury magazynu żywności

 

 

14.

14/2020

31.12.2020r

Zarządzenie nr 14 w sprawie zwołania wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

15.

15/2020

31.12.2020r

Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia PP3 w Brzegu

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.