Rejestr zarządzeń Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu wydanych w 2021 roku

 

 

 

Lp.

Numer zarządzenia

Data zarządzenia

W sprawie

  1.  

1/2021

02.01.2021r

Zarządzenie nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Przedszkola Publicznego nr 3 na rok 2021

 

 

  1.  

2/2021

12.01.2021r

Zarządzenie nr 2 w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującej I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

  1.  

3/2021

29.01.2021r

Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

  1.  

4/2021

 

 

 

08.02.2021r

Zarządzenie nr 4 zwołania szkolenia WDN na temat: „Trening kreatywnego myślenia”

  1.  

5/2021

09.02.2021r

Zarządzenie nr 5 w sprawie: w sprawie szkolenia WDN „ Narzędzia IT dla nauczyciela”

  1.  

6/2021

26.03.2021r

 

 

Zarządzenie nr 6 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w PP3”

  1.  

7/2021

21.05.2021r

 

Zarządzenie nr 7 w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej w celu ustalenia oceny pracy dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu

8

 

 

 

8/2021

02.06.2021r

Zarządzenie nr 8 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora PP3 w Brzegu

9

 

 

 

 

 

9/2021

18.06.2021 r

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

10.

 

10/2021

15.09.2021

Zarządzenie nr 10

sprawie zatwierdzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022

 

11

 

 

11/2021

29.11.2021

Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych PP3

12

 

 

12/2021

17.12.2021

Zarządzenie nr 12 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Brzegu

13

 

 

13/2021

30.12.2021r

 

 

Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury magazynu żywności

 

14

14/2021

30.12.2021r

Zarządzenie nr 14 w sprawie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

15

15/2021

30.12.2021

Zarządzenie nr 15 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w PP3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.