Rejestr zarządzeń Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3

w Brzegu wydanych w 2022 roku


Lp.

Numer zarządzenia

Data zarządzenia

W sprawie

  1.  

1/2022

02.01.2022r

Zarządzenie nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Przedszkola Publicznego nr 3 na rok 2022

 

 

  1.  

2/2022

31.01.2022r

Zarządzenie nr 2 w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującej I półrocze roku szkolnego 2021/2022.

  1.  

3/2022

01.02.2022r

Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

  1.  

4/2022

 

 

 

10.03.2022r

Zarządzenie nr 4 w sprawie zwołania szkolenia pracowników na temat: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

  1.  

5/2022

12.03.2022r

Zarządzenie nr 5 w sprawie: w sprawie Wprowadzenia „Procedury postępowania prewencyjnego nr 3 w celu ograniczenia zagrożenia wirusem SARS-Co-2 wśród pracowników oraz rodziców/prawnych opiekunów i dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Brzegu””

  1.  

6/2022

25.03.2022r

 

 

Zarządzenie nr 6 w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

 

 

7/2022

23.05.2022r

 

Zarządzenie nr 7 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora PP3 w Brzegu

8

 

 

 

8/2022

22.06.2022r

Zarządzenie nr 8 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

9

 

 

 

 

 

9/2022

22.06.2022r

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

10.

 

10/2022

24.06.2022

Zarządzenie nr 10

sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3w Brzegu

 

11

 

 

11/2022

27.06.2022

Zarządzenie nr 11 w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2021/2022

12

 

 

12/2022

30.06.2022

Zarządzenie nr 12 w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PP3 w Brzegu

13

 

 

13/2022

30.06.2022

 

 

Zarządzenie nr 13 w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2022/2023

14

14/2022

03.10.2022

Zarządzenie nr 14 w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora PP3 w Brzegu

15

15/2022

21.10.2022

Zarządzenie nr 15 w sprawie wdrożenia do realizacji instrukcji oszczędzania energii w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Brzegu.

16

16/2022

14.11.2022

Zarządzenie nr 16 w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej szkoleniowej

17

17/2022

30.12.2022

Zarządzenie nr 17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury magazynu żywności

 


Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17 marzec 2023 07:53 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:00 Super User